1. Bertanggungjawab menyelaras perlaksanaan dan pembayaran Skim Bantuan Kebajikan kepada Veteran ATM dan tanggungan mereka yang layak melalui skim-skim berikut :

  1. Skim Bantuan Sara Hidup
  2. Skim Bantuan Peralatan Perubatan
  3. Skim Bantuan Persekolahan
  4. Skim Bantuan Kemasukan ke IPT
  5. Skim Bantuan Bencana Alam

 2. Berhubung dengan agensi atau jabatan luar bagi mendapatkan maklumat bagi menentukan bantuan yang sesuai diberikan kepada bekas anggota tentera dalam menjaga kebajikan mereka.
 3. Memberikan khidmat nasihat, perundangan, penerangan, lawatan dan menjawab pengaduan awam/veteran ATM mengenai masalah mereka dan kajian semula penerima bantuan yang sedia ada.
 4. Membuat lawatan ke rumah Veteran ATM /tanggungan atas keperluan JKKP /kajian yang sedia ada.
 5. Mengkoordinasi keperluan kursus motivasi untuk anak veteran ATM yang ditadbir oleh cawangan Negeri.

** Please be noted, this content is only available in BM version.