Quotation
Tender Reference Title Description Publish Date Closing Date Attachment
JHEV/SH/02/2018 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMASARAN LAMAN MEDIA SOSIAL (DIGITAL) JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM TAHUN 2018

Adalah dengan ini dipelawa kepada tuan/puan, mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia Di Bawah Kod 222001 yang berminat untuk menawarkan Perkhidmatan Pemasaran Laman Media Sosial (Digital) Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Tahun 2018 untuk mengemukakan cadangan dokumen yang lengkap  selewat-lewatnya pada  25 April 2018 sebelum  atau pada jam 12.00 tengahari kepada pihak urusetia di alamat seperti berikut :

 

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV)

Bahagian Kewangan Dan Akaun

Tingkat 9, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail,

50250 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

Mana-mana pembekal yang berminat boleh mendapatkan “softcopy” dokumen sebutharga mulai 16 April 2018 dengan :

Mengemukakan butiran lengkap mengenai pegawai syarikat yang boleh dihubungi, no telefon dan emel kepada urusetia perolehan melalui alamat emel maria@mod.gov.my.

16 Apr 2018 25 Apr 2018 Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan
JHEV/SH/01/2018 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PINGAT JASA MALAYSIA (PJM) JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV)

ADALAH DENGAN INI DIPELAWA KEPADA TUAN/PUAN, MANA-MANA PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD 030299 YANG BERMINAT UNTUK MENAWARKAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PINGAT JASA MALAYSIA (PJM) JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV) UNTUK MENGEMUKAKAN CADANGAN DOKUMEN YANG LENGKAP  SELEWAT-LEWATNYA PADA  28 MAC 2018 SEBELUM  ATAU PADA JAM 12.00 TENGAHARI KEPADA PIHAK URUSETIA DI ALAMAT SEPERTI BERIKUT:

 

Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV)

Bahagian Kewangan dan Akaun

Tingkat 9, Menara TH Perdana, 1001 Jalan Sultan Ismail,

50250 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

MANA-MANA PEMBEKAL YANG BERMINAT BOLEH MENDAPATKAN “SOFTCOPY” DOKUMEN SEBUTHARGA MULAI 19 MAC 2018 DENGAN:

MENGEMUKAKAN BUTIRAN LENGKAP MENGENAI PEGAWAI SYARIKAT YANG BOLEH DIHUBUNGI, NO TELEFON DAN EMEL KEPADA URUSETIA PEROLEHAN MELALUI ALAMAT EMEL sukriman@mod.gov.my / yazid@mod.gov.my 

19 Mar 2018 28 Mar 2018 Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan
JHEV/SH/01/2018 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PINGAT JASA MALAYSIA (PJM) JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV)

ADALAH DENGAN INI DIPELAWA KEPADA TUAN/PUAN, MANA-MANA PEMBEKAL YANG BERDAFTAR DENGAN KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA DI BAWAH KOD 030299 YANG BERMINAT UNTUK MENAWARKAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PINGAT JASA MALAYSIA (PJM) JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV) UNTUK MENGEMUKAKAN CADANGAN DOKUMEN YANG LENGKAP  SELEWAT-LEWATNYA PADA  13 MAC 2018 SEBELUM  ATAU PADA JAM 12.00 TENGAHARI KEPADA PIHAK URUSETIA DI ALAMAT JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV), BAHAGIAN KEWANGAN DAN AKAUN, TINGKAT 9, MENARA TH PERDANA, 1001 JALAN SULTAN ISMAIL, 50250 WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR. MANA-MANA PEMBEKAL YANG BERMINAT BOLEH MENDAPATKAN “SOFTCOPY” DOKUMEN SEBUTHARGA MULAI 5 MAC 2018 DENGAN MENGEMUKAKAN BUTIRAN LENGKAP MENGENAI PEGAWAI SYARIKAT YANG BOLEH DIHUBUNGI, NO TELEFON DAN EMEL KEPADA URUSETIA PEROLEHAN MELALUI ALAMAT EMEL sukriman@mod.gov.my dan nasrul.shaharudin@mod.gov.my .

5 Mar 2018 13 Mar 2018 Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan
JHEV/SHB BIL.2/2018 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KAD VETERAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) DI JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV)

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KAD VETERAN  ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) DI JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV)

22 Feb 2018 26 Feb 2018 Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan
JHEV/SHB BIL.3/2018 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENCEGAH MAKHLUK PEROSAK DI BANGUNAN MEDAN TUANKU DAN MENARA TH PERDANA JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV)

PERKHIDMATAN MENCEGAH MAKHLUK PEROSAK DI BANGUNAN MEDAN TUANKU DAN MENARA TH PERDANA JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV)

22 Feb 2018 26 Feb 2018 Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan
X0201710101170001 Sebutharga Perkhidmatan Senggaraan Modul-modul Aplikasi Veteran Integrated Benefit System-VIBES Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM Kementerian Pertahanan 13 Jun 2017 20 Jun 2017 Muat Turun Iklan
TAWARAN SEBUT HARGA 5 May 2017 17 May 2017 Muat Turun Iklan
SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SENGGARAAN APLIKASI (VIBES)

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SENGGARAAN APLIKASI DAN PERKAKASAN VETERAN INTEGRATED BENEFIT SYSTEM (VIBES) JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM (JHEV) BAGI TEMPOH 12 BULAN

7 Mar 2017 14 Mar 2017 Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan, Muat Turun Iklan
Tender & Sebutharga
Tender Reference Title Description Publish Date Closing Date Attachment
X0201710101170002 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN RANGKAIAN JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM BAGI TEMPOH SATU TAHUN 13 Jun 2017 21 Jun 2017 Muat Turun Iklan
X0201710101170003 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMURNIAAN DATA VETERAN ATM BAGI JABATAN HAL EHWAL VETERAN ATM JHEV KEMENTERIAN PERTAHANAN 14 Jun 2017 21 Jun 2017 Muat Turun Iklan