Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Sabah, Mej. Nor Azimi bin Idris hadir ke Acara Sehari Bersama Veteran yang telah dilaksanakan melibatkan 50 orang Ketua-ketua Cawangan PVATM dan AJK PVATM Negeri Sabah.

Acara ini bertujuan untuk memberi maklumat yang jelas kepada veteran tentang kemudahan perubatan dan kesihatan yang disediakan oleh pihak Hospital Angkatan Tentera Kota Kinabalu.

LampiranSaiz
index.jpg72.55 KB