Kuala Lumpur, 23 September 2016 – Pembentangan Cadangan Bajet Khas 2017 Veteran ATM yang dipengerusikan oleh Ketua Pengarah JHEV ATM bersama wakil Persatuan-Persatuan Induk Veteran ATM.