Kuala Lumpur, 6 Mei 2019 - Mej Jen Dato' Dzulkarnain Bin Ahmad, Ketua Pengarah JHEV ATM telah menyampaikan taklimat mengenai Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM (JHEV ATM) berhubung dengan peranan, tugas dan tanggungjawab JHEV ATM kepada Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan yang baru, Datuk Seri Mohd Zuki Bin Ali.