Kota Kinabalu, 17 Jan 2018 - Ketua Pengarah JHEV ATM, Mej Jen Dato' Dzulkarnain bin Ahmad melakukan lawatan ke JHEV ATM Cawangan Negeri Sabah bagi melihat sendiri urusan harian yang dilaksanakan di JHEV ATM cawangan tersebut . Kehadiran Ketua Pengarah JHEV ATM telah di sambut oleh Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Sabah,
Mej Mohd Kamarul Helmi bin Mohamad Esa dan pegawai.