Kelantan, 8 Jan 19 - Lawatan Siasatan Bantuan Sara Hidup Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri kelantan/Terengganu, Mej Muhd Aman Shah Bin Alias di sekitar Jeli dan Tanah Merah, pada 7 dan 8 Jan 19. Antara veteran yang telah ditemuai adalah seperti berikut;

 

Lawatan Siasatan Bantuan Sara Hidup

 

TANAH MERAH

1. T 146070 Arwah Che Awang bin Samat

2. T 163701 Arwah Ghani bin Yusof

3. T 192267 Mohamed Jusoff bin Yaacob

4. T 154142 Yahya bin Nordin

5. T 13571 Daud bin Mat Ali

6. T 152122 Ismail bin Seman

7. T 12336 Mohd Nordin bin Mamat

 

JELI

1. T 155009 Awang bin mat Ali

2. T 103510 Ibrahim bin Ariffin

3. T 6003877 Mat Kassim bin Husain

4. T 142571 Che Sukarna bin Ismail

5. T 142573 Yasin bin Che Deris

6. T 1052244 Mohd Said bin Saidin

7. T 1066510 Pauzi bin Yakub

8. T 6001780 Hassan bin Mohamed Nor

9. T113348 Udin bin Udris

10. T1024089 Arwah Sulaiman bin Hussin

LampiranSaiz
02.jpg185.25 KB
04.jpg186.51 KB
05.jpg141.86 KB
06.jpg136.85 KB
07.jpg101.69 KB