Sarawak, 26 Julai 2019 - Pengarah JHEV ATM Negeri Sarawak, Mej Pahot Joll telah melaksanakan lawatan siasatan terhadap permohonan Bantuan Sara Hidup di kawasan Asajaya, Sarawak. Seramai 4 orang veteran yang telah dilawati. Antara veteran yang terlibat dalam lawatan kali ini seperti berikut:

 

1.Veteran Jime bin Bujang yang tinggal di Kampung Jemukan Laut, Sadong Jaya, Asajaya

 

2. Veteran Suip bin Aris yang tinggal di Kampung Tembirat Tengah, Asajaya

 

3. Veteran Luhi bin Narawi yang tinggal di Kampung Timbirat, Asajaya

 

4. Veteran Yeo Hong Seng yang tinggal di Lot 108, Kampung Sungai Tantu, Asajaya

LampiranSaiz
01.jpg188.59 KB
02.jpg99.78 KB
03.jpg131.94 KB
04.jpg110.98 KB