Sabah, 08 Mac 18 - Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Sabah, Mej. Nor Azimi bin Idris melakukan Lawatan Siasatan Bantuan Sara Hidup terhadap veteran ATM di daerah Keningau dan Tambunan seperti berikut:

1. Mainin @ Kamidin bin Sirat di Kg. Sondoton Baru.

2. Mohd Ghazali bin Ladi di Kg. Sondoton Baru.

3. Karim bin Antong di Kg. Tuarid Taud.

4. Balu Bairin @ Irene Yunggi di Kg. Lintuhun..

5. Balu Mina @ Siti Aminah Antagau di Kg. Binaong.

6. Balu Rufina Gangkagu di Kg. Sunsuron.

7. Makey @ Peter Basiah di Kg. Tibabar.

8. Justin bin Juanis di Kg. Mogong.