MAJLIS DIALOG BERSAMA JHEV ATM DAN PERHEBAT
Anjuran bersama Persatuan Veteran ATM Cawangan Temengor dan JHEV ATM serta PERHEBAT pada 17 Julai 2017 (Isnin) di Dewan Persidangan Majlis Daerah Gerik, Perak.