KUDAT - Timbalan Menteri Pertahanan, Datuk Abdul Rahim Bakri menghadiri Majlis Makan Malam Amal "Jasamu Dikenang" dan Pengkurniaan Pingat Jasa Malaysia (PJM) PVATM Cawangan Keningau dan PVATM Cawangan Ranau.

Turut serta ialah pegawai-pegawai kanan awam dan tentera Kementerian Pertahanan.