Kuala Lumpur, 2 Julai 2019 – Ketua Pengarah JHEV ATM, Mej Jen Dato’ Dzulkarnain Bin Ahmad mempengerusikan Mesyuarat Veteran Integrated Benefit System (VIBES) 2.0.  Mesyuarat ini bertujuan untuk menambahbaik penyampaian perkhidmatan JHEV ATM dan memudahkan urusan veteran ATM khususnya secara atas talian.

LampiranSaiz
img_3603.jpg8.01 MB