Pengarah JHEV ATM Negeri Cawangan Johor, Mej Abdul Aziz bin Haji Kasmuri telah merasmikan Persidangan Tahunan Persatuan Veteran India ATM (PERIM) Cawangan Johor kali ke 8 di THY Executive Hotel Plentong, Johor pada 01 April 2017.