Sabah, 14 Mac 18 - Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Sabah, Mej. Nor Azimi bin Idris turut hadir ke majlis pengkebumian anak Veteran ATM Selangor yang meninggal di Sabah.

Pihak JHEV ATM mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Panglima 5 Bgd, ketua staf dan semua pegawai dan anggota yang terlibat dalam urusan pengebumian.