Sempena Pesta Tasik Biru, pihak JHEV ATM Cawangan Negeri Sarawak dan PVATM Cawangan Tasik Biru turut terlibat membuka Kaunter Bergerak di program tersebut.

YB Dato Anthony Nogeh, Ahli Parlimen Mas Gading merangkap Tim. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia yang juga Penaung Persatuan telah sudi menyerahkan Kad Veteran yang telah siap kepada beberapa orang Veteran ATM.