Kedah, 31 Julai 2018 - Istiadat Perbarisan dan Meletak Kalung Bunga sempena Sambutan Hari Pahlawan Peringkat Negeri Kedah Darul Aman oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah telah diadakan di Tugu Peringatan, Jalan Tunku Bendahara pada jam 10.00 am.

LampiranSaiz
2.jpg118.94 KB
4.jpg133.21 KB
6.jpg141.39 KB
7.jpg112.59 KB
8.jpg126.11 KB
9.jpg117.29 KB