Seminar Sempena Program Bulan Bahasa Peringkat Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM pada 24 November 2016 di Dewan Patriot, Aras 20, TH Perdana, Kuala Lumpur.
Seminar ini diadakan bertujuan untuk mempertingkatkan kemahiran dan kefahaman tentang tatacara penggunaan bahasa untuk penulisan surat, memo dan laporan rasmi. Ceramah telah disampaikan oleh Encik Abang Patdeli bin Abang Muhi dari Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.