Selasa, 23 Julai – JHEV ATM Cawangan Kelantan & Terengganu telah mengadakan Sesi Dialog Pengarah JHEV ATM Cawangan Negeri Kelantan & Terengganu bersama Persatuan Veteran Negeri Kelantan di Pejabat MKN Negeri. Sesi Dialog ini bertujuan untuk memberi maklumat kepada Persatuan tentang Peranan dan Tanggungjawab JHEV ATM dengan lebih terperinci.

Cawangan juga turut menerangkan tentang tatacara pengisian Borang Skim Kebajikan bagi semua skim. Dengan adanya penerangan ini, Persatuan akan lebih memahami kehendak dan tatacara pengisian borang tersebut.

LampiranSaiz
01.jpg100.08 KB
02.jpg96.03 KB
03.jpg124.83 KB
04.jpg101.55 KB