Batu Caves, 6 Jun 2018 - Ketua Pengarah JHEV ATM, Mej Jen Dato' Mohamad Khir bin Abdullah telah menyampaikan Sumbangan Perayaan kepada Pesakit Dialisis di Pusat Dialisis Yayasan Veteran Sunway.
Seramai 29 orang pesakit telah menerima sumbangan yang terdiri daripada veteran ATM dan orang awam.