Semua pemohon BBN hendaklah memastikan akaun bank yang disertakan adalah betul, nombor kad pengenalan dan nama di akaun bank mestilah sama dengan maklumat yang tertera di kad pengenalan pemohon bagi mengelakkan penolakan bayaran (rejection). Akaun bank juga hendaklah dipastikan masih aktif iaitu terdapatnya transaksi kemasukan atau pengeluaran wang dalam tempoh 6 bulan ke 1 tahun .