Untuk makluman, Pihak Pengurusan Menara TH Perdana akan memutuskan bekalan elektrik 11KV di Menara TH Perdana bagi tujuan melaksanakan kerja-kerja senggaraan. Sehubungan dengan itu, semua aplikasi JHEV termasuk Laman Web JHEV ATM tidak dapat diakses mulai jam 5.30 petang pada 6 Oktober 2017 sehingga 11.00 pagi pada 8 Oktober 2017. Mohon maaf di atas sebarang kesulitan.