VETERAN TERDIRI DARI RAKYAT MALAYSIA YANG TELAH BERKHIDMAT SEPENUH MASA DALAM MANA-MANA PASUKAN KESELAMATAN SEPERTI BERIKUT :

  1. Angkatan Tentera Malaysia (ATM);
  2. Pasukan Simpanan ATM yang dikerah sepenuh masa tanpa mengira tempoh khidmat;
  3. Force 136;
  4. Tentera British yang berkhidmat di Malaysia/ Singapura (British Army);
  5. Sarawak Rangers.