Penamatan Bantuan

Bantuan yang diterima akan ditamatkan SERTA-MERTA apabila berlaku perkara-perkara berikut :

 • Penerima bantuan telah meninggal dunia. (Adalah menjadi kewajipan waris penerima melaporkan kematian penerima kepada pejabat JHEV Negeri yang berdekatan pada kadar segera dengan mengemukakan salinan sijil kematian.)
 • Anak yatim yang telah mencapai umur 18 tahun atau pun 23 tahun (jika melanjutkan pelajaran).
 • Balu yang berkahwin semula.
 • Maklumat yang dinyatakan di dalam borang permohonan adalah PALSU dan TIDAK BENAR.
  Tindakan perundangan boleh diambil ke atas pemohon di bawah Seksyen 193 Kanun Keseksaan(Akta 574).
 • Berlaku perubahan status sosioekonomi oleh pemohon.
 • Apabila Bantuan Sara Hidup yang diterima mencapai tempoh 3 tahun.
 • Apabila tamat persekolahan.(Skim Bantuan Persekolahan/Kolej Vokasional sahaja

  • 12 tahun - sekolah rendah
  • 17 tahun - sekolah menengah
  • 19 tahun - kolej vokasional

 • Apabila penerima telah berpindah alamat tanpa memaklumkan ke jabatan ini dan tidak dapat dikesan.
 • Penerima tidak mengemukakan salinan buku akaun bank ke Ibu Pejabat JHEV melebihi tempoh 3bulan dari tarikh kelulusan.
 • Gagal untuk mengemukakan salinan akaun bank yang sah dan aktif.