1. Ibubapa Veteran ATM
  2. Pegawai dan anggota yang diberhentikan atas sebab disiplin/tatatertib, contoh;

    • Bekas Anggota Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang diberhentikan di bawah Peraturan 49(l) – ‘Penangguhan Perkhidmatan Tidak Diperlukan’ di bawah Army and Air Force (Terms of Service) Regulation, 1961.
    • Bekas Pegawai Angkatan Tentera Malaysia (ATM) yang dibersarakan di bawah Peraturan 20(2)(f), (g) dan (h) kepada PPAT 1982 serta Seksyen 9 (Pembatalan Tauliah) kepada Akta Angkatan Tentera 1972.

  3. Bekas Anggota Pasukan Simpanan ATM yang tidak dikerah sepenuh masa.