Direktori Staf

Mukasurat 
 of 13
Bilangan 121 to 140 of 242
Bahagian
Unit
Nama
Jawatan
Emel (@mod.gov.my)
Telefon
Faks
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Mej Abdul Rahim bin Musa Penolong Pengarah rahim.musa 03-2050 8115 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU PW II Ananthan A/L Devawagamani Penyelia anathan 03-2050 8119 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Muhammad Hanafi bin Kamal Pembantu Tadbir (P/O) - 03-2050 8066 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Norazilah binti Awang Pembantu Tadbir (P/O) norazilah 03-2050 8129 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Pentadbiran PW I Haryati binti Hamdani Penyelia haryati 03-2051 8127 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Norazwa binti Ahmad Pembantu Tadbir (P/O) norazwa 03-2050 8111 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Pentadbiran Sabarina binti Ismail Pembantu Tadbir (P/O) sabarina.ismail 03-2050 8114 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Nor Laila binti Kimi Pembantu Tadbir (P/O) norlaila.kimi 03-2050 8078 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Pentadbiran Hairul Anuwar bin Mohd Saroji Pembantu Operasi - 03-2050 8114 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Fadzila binti Yaakob Pembantu Tadbir (P/O) fadzila 03-2050 8129 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Norhazika binti Mohamad Nordin Pembantu Tadbir (P/O) norhazika 03-2050 8078 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Aminul Qadri bin Ruslan Pembantu Tadbir (P/O) aminul 03-2050 8129 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Nur Aliza binti Mokhtar Pembantu Tadbir (KEW) nurazila 03-2050 8129 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Faedah Perkhidmatan dan HU Noor Haslina binti Hasan Pembantu Tadbir (KEW) haslina.hasan 03-2050 8111 03-2698 4850
Bahagian Pencen Unit Inspektorat Mej Salim bin Ibrahim Penolong Pengarah salim 03-2050 8130 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Inspektorat Hj. Nasaruddin bin Mohd Zainal Penolong Pengarah nasaruddin.zainal 03-2050 8131 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Inspektorat Zuleeza binti Satiman Penolong Pengarah zuleeza 03-2050 8131 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Inspektorat Parameswary ap Rathar Penolong Pengarah parameswary.rathar 03-2050 8131 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Inspektorat Zainita binti Abdul Raman @ Abdul Rahman Pembantu Tadbir (P/O) zainita 03-2050 8131 03-2694 0694
Bahagian Pencen Unit Inspektorat Rahmat bin Abdol Talib Pembantu Tadbir (P/O) rahmat.talib 03-2050 8131 03-2694 0694