• Home
 • About Department
 • Info
 • Statistics and Public Data

Statistik 2020


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2020

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan 694 100% - - 694
  b) Ganjaran Perkhidmatan 721 100% - - 721
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1,083 100% - - 1,083
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan 111 100% - - 111
  e) Mobilisasi (ETPM) 28 100% - - 28
  f) Faedah Hilang Upaya 108 100% - - 108
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 681 100% - - 681
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 1,214 100% - - 1,214
  b) Persekolahan 125 100% - - 125
  c) Institut Pengajian Tinggi 1,747 100% - - 1,747
  d) Peralatan Pesakit 171 100% - - 171
  e) Bencana/Kecemasan 39 100% - - 39
 • April - Jun

  April - Jun
  100%​
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan 1,130 100% - - 1,130
  b) Ganjaran Perkhidmatan 1,144 100% - - 1,144
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1,506 100% - - 1,506
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 44 100% - - 44
  f) Faedah Hilang Upaya 63 100% - - 63
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 81 100% - - 81
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 1,310 100% - - 1310
  b) Persekolahan 125 100% - - 125
  c) Institut Pengajian Tinggi 261 100% - - 261
  d) Peralatan Pesakit 97 100% - - 97
  e) Bencana/Kecemasan 29 100% - - 29
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan 1127 100% - - 1127
  b) Ganjaran Perkhidmatan 1128 100% - - 1128
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 1522 100% - - 1522
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 107 100% - - 107
  f) Faedah Hilang Upaya 47 100% - - 47
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 488 100% - - 488
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 1,006 100% - - 1,006
  b) Persekolahan 82 100% - - 82
  c) Institut Pengajian Tinggi 872 100% - - 872
  d) Peralatan Pesakit 134 100% - - 134
  e) Bencana/Kecemasan 21 100% - - 21
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
  a) Pencen Perkhidmatan 464 100% - - 464
  b) Ganjaran Perkhidmatan 474 100% - - 474
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 746 100% - - 746
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 69 100% - - 69
  f) Faedah Hilang Upaya 19 100% - - 19
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 96 100% - - 96
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup - - - - -
  b) Persekolahan - - - - -
  c) Institut Pengajian Tinggi - - - - -
  d) Peralatan Pesakit - - - - -
  e)Bencana/Kecemasan - - - - -

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2020
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera 432 231 517 1192 1408 728 817 921 1288 967 1747 570 10818
2 Aduan Atas Talian 0 0 327 706 388 214 90 181 147 117 215 253 2638
3 Semakan Permohonan Kebajikan 1073 981 832 298 241 535 838 877 1383 1456 974 754 10242
4 Semakan Penyata Pencen 3939 1381 1263 3161 1468 1510 1517 1545 1524 991 1405 866 20570

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2020

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 101,393 23,571 179,755
Februari 101,539 23,799 179,522
Mac 101,519 23,892 179,198
April 102,252 23,945 178,922
Mei 102,312 23,928 178,893
Jun 102,559 23,946 180,395
Julai 102,493 23,981 180,245
Ogos 102,656 24,059 179,602
September 103,102 24,279 179,313
Oktober 102,969 24,347 179,178
November 103,229 24,413 179,300
Disember 103,153 24,484 176,484

Data Terbuka Kerajaan

Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia boleh dilihat di sini.