• Home
  • About Department
  • Organisation
  • Organisation chart
Tentang Jabatan

Carta OrganisasiPengurusan Tertinggi

Mej Jen Zambery Jefry bin Haji Darus

Ketua Pengarah

Sophian Isswandy bin Ismail

Timbalan Ketua Pengarah

Pengarah-pengarah Bahagian

Kapt Mohammad Asyraf bin Mohd Ameran TUDM

Unit Komunikasi Korporat

Nalini a/p Moorty

Bahagian Kebajikan

Irma Jasmin binti Ishak

Bahagian Kerjaya dan Sosioekonomi

Muhamad Aminuddin bin Rashiddi

Bahagian Kewangan Dan Akaun

Mahani binti Aliasak

Bahagian Dasar

Zaharah binti Isahak

Bahagian Pencen

Mahathir Bin Yusof

Bahagian Pengurusan Maklumat

Rudy Irwan bin Shukaime

Bahagian Khidmat Pengurusan

Pengarah-pengarah Cawangan

Mej Ahmad Ramdzan bin Mohamed TUDM

JHEV Cawangan Kedah / Perlis / Pulau Pinang

Kdr Azman Bin Yusoff TLDM

JHEV Cawangan Selangor / Wilayah Persekutuan

Mej Syed Mohd Ifandi Bin Syed Jaafar

JHEV Cawangan Kelantan / Terengganu

Mej Zulkifly Bin Bahtiar

JHEV Cawangan Johor

Mej Pahot Ak Joll

JHEV Cawangan Sarawak

Mej Izhar Hayatul Israq Bin Ahmad Zubir

JHEV Cawangan Perak
Mej Norasbi Bin Said

Mej Mohd Zaidi Bin Tajuddin

JHEV Cawangan Melaka / Negeri Sembilan

Mej Khairul Ashinar Bin Azid @ Aziz TUDM

JHEV Cawangan Pahang

Mej Noor Khairi bin Abd Rahman

JHEV Cawangan Sabah