• Laman Utama
  • Keluarga dan Orang Tanggungan
  • Pesara meninggal dunia

Apabila anda meninggal dunia

Ketahui faedah dan bantuan yang boleh diterima orang tanggungan sekiranya anda meninggal dunia semasa persaraan.


Faedah Kematian

Faedah Kematian adalah faedah yang dibayar kepada orang tanggungan seseorang anggota tentera yang meninggal dunia semasa di dalam perkhidmatan.

Veteran meninggal dunia (Berpencen)

Sekiranya pegawai atau anggota LLP yang sedang menerima pencen perkhidmatan meninggal dunia, orang tanggungannya boleh dibayar:


Veteran tidak berpencen meninggal dunia

Yayasan Veteran ATM menyediakan bantuan kewangan kepada waris yang layak bagi mengurangkan beban kewangan menguruskan jenazah Veteran yang meninggal dunia: