• Laman Utama
 • Tentang Jabatan
 • Info
 • Statistik dan Data Terbuka

Statistik 2023


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2023

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard

  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 359 100% - - 359
  b) Ganjaran Perkhidmatan 355 100% - - 355
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 434 100% - - 434
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) 2 100% - - 2
  e) Faedah Hilang Upaya 19 100% - - 19
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

  13

  100%

  -

  -

  13

  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 1091 100% - - 1091
  b) Persekolahan 32 100% - - 32
  c) Institut Pengajian Tinggi 283 100% - - 283
  d) Peralatan Pesakit 54 100% - - 54
  e)Bencana/Kecemasan 11 100% - - 11
 • April - Jun

  April - Jun

  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 641 100% - - 641
  b) Ganjaran Perkhidmatan 622 100% - - 622
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 649 100% - - 649
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 1 100% - - 1
  e) Faedah Hilang Upaya 0 0 - - 0
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 0 0 - - 0
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Bantuan Sara Hidup 938 100% - - 938
  b) Bantuan Persekolahan 58 100% - - 58
  c) Bantuan Kemasukan Institut Pengajian Tinggi (IPT) 250 100% - - 250
  d) Bantuan Peralatan Pesakit 60 100% - - 60
  e) Bantuan Bencana/Kecemasan 20 100% - - 20
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:    
  a) Pencen Perkhidmatan 222 100% - - 222
  b) Ganjaran Perkhidmatan 251 100% - - 251
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 269 100% - - 269
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 16 100% - - 16
  e) Faedah Hilang Upaya 9 100% - - 9
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 7 100% - - 7
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 264 100% - - 264
  b) Persekolahan 15 100% - - 15
  c) Institut Pengajian Tinggi 100 100% - - 100
  d) Peralatan Pesakit 34 100% - - 34
  e)Bencana/Kecemasan 7 100% - - 7
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

  a) Pencen Perkhidmatan 100% - -
  b) Ganjaran Perkhidmatan 100% - -
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 100% - -
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 100% - -
  f) Faedah Hilang Upaya 100% - -
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 100% - -
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup - 100% - - -
  b) Persekolahan - 100% - - -
  c) Institut Pengajian Tinggi - 100% - - -
  d) Peralatan Pesakit - 100% - - -
  e)Bencana/Kecemasan - 100% - - -

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2023
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera

22

6 15 25 20 12 33
2 Aduan Atas Talian 728 517 586 464 298 321 350
3 Semakan Permohonan Kebajikan 876 729 1096 1659 3248 1657 4690

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2023

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 106,968 28,743 72,818
Februari 107,506 27,108 70,553
Mac 108,589 29,274 70,188
April 109,039 29,582 71,403
Mei 109,848 29,668 77,775
Jun 110,521 29,937 72,187
Julai 110,007 30,372 78,527
Ogos 110,020 30,561 78,544
September
Oktober
November
Disember