Statistik 2022


Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2022

 • Jan - Mac

  Januari - Mac
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard

  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 406 100% - - 406
  b) Ganjaran Perkhidmatan 408 100% - - 408
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 455 100% - - 455
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi ( ETPM ) 8 100% - - 8
  e) Faedah Hilang Upaya 17 100% - - 17
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

  71

   

  100%

  -

  -

  27

  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 8185 100% - - 8185
  b) Persekolahan 29 100% - - 29
  c) Institut Pengajian Tinggi 200 100% - - 200
  d) Peralatan Pesakit 19 100% - - 19
  e)Bencana/Kecemasan 6 100% - - 6
 • April - Jun

  April - Jun

  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:
  a) Pencen Perkhidmatan 782 100% - - 782
  b) Ganjaran Perkhidmatan 807 100% - - 807
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 907 100% - - 907
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 23 100% - - 23
  e) Faedah Hilang Upaya 34 100% - - 34
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 70 100% - - 70
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 378 100% - - 378
  b) Persekolahan 60 100% - - 60
  c) Institut Pengajian Tinggi 622 100% - - 622
  d) Peralatan Pesakit 84 100% - - 84
  e) Bencana/Kecemasan 40 100% - - 40
 • Julai - September

  Julai - September
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:      
  a) Pencen Perkhidmatan 746 100% - - 746
  b) Ganjaran Perkhidmatan 759 100% - - 759
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 795 100% - - 795
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 19 100% - - 19
  e) Faedah Hilang Upaya 23 100% - - 23
  f) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 56 100% - - 56
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari Tarikh terima permohonan lengkap.
  a) Sara Hidup 506 100% - - 506
  b) Persekolahan 36 100% - - 36
  c) Institut Pengajian Tinggi 350 100% - - 350
  d) Peralatan Pesakit 37 100% - - 37
  e)Bencana/Kecemasan 17 100% - - 17
 • Oktober - Disember

  Oktober - Disember
  Bil Perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/Standard Piagam Pelanggan Jumlah Perkhidmatan
  Jumlah Menepati Standard % Menepati Standard Jumlah Tidak Menepati Standard % Tidak Menepati Standard
  1.

  Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

  a) Pencen Perkhidmatan 805 100% - - 805
  b) Ganjaran Perkhidmatan 804 100% - - 804
  c) Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR) 817 100% - - 817
  d) Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM) 5 100% - - 5
  f) Faedah Hilang Upaya 13 100% - - 13
  g) Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan 14 100% - - 14
  2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.
  a) Sara Hidup 316 100% - - 316
  b) Persekolahan 25 100% - - 25
  c) Institut Pengajian Tinggi 450 100% - - 450
  d) Peralatan Pesakit 48 100% - - 48
  e)Bencana/Kecemasan 28 100% - - 28

Statistik Transaksi Atas Talian

No. Perkhidmatan Dalam Talian Jumlah Transaksi Tahun 2022
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Permohonan Kad Bekas Tentera 1261 1035 854 1211 574 679 130

140

300

420

2 Aduan Atas Talian 267 120 175 13 8 12 452 295 275 263
3 Semakan Permohonan Kebajikan 602 697 7923 696 393 665 7709 892 844 1586
4 Semakan Penyata Pencen 2948 965 812 698 425 2488 847 756 650 950

Statistik Bilangan Penerima Pencen Bulanan

Tahun 2022

Bulan Pencen Perkhidmatan Pencen Terbitan Tidak Berpencen
Januari 104,662 25,615 73,864
Februari 104,879 25,977 74,090
Mac 105,259 26,105 73,559
April 105,202 26,193 73,485
Mei 105,256 26,326 71,895
Jun 105,143 26,314 71,969
Julai 105,633 26,427 64,790
Ogos 106,127 27,754 73,241
September 106,177 26,643 73,543
Oktober 104,793 25,367 71,503
November
Disember

Data Terbuka Kerajaan

Data berkaitan JHEV yang terdapat di Portal Data Terbuka Malaysia boleh dilihat di sini.