• Laman Utama
 • Tentang Jabatan
 • Latar Belakang
 • Piagam Pelanggan
Tentang Jabatan

Piagam pelanggan

1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

 • Pencen Perkhidmatan
 • Ganjaran Perkhidmatan
 • Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
 • Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM)

 • Faedah Hilang Upaya
 • Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) akan diproses dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.


Skim Bantuan Kebajikan Veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM)

 • Sara Hidup
 • Persekolahan
 • Institut Pengajian Tinggi
 • Peralatan Pesakit
 • Bencana/Kecemasan