• Laman Utama
 • Tentang Jabatan
 • Latar Belakang
 • Piagam Pelanggan
Tentang Jabatan

Piagam pelanggan

1. Menyemak dan memproses pembayaran seperti berikut dalam tempoh 21 hari bekerja dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap:

 • Pencen Perkhidmatan
 • Ganjaran Perkhidmatan
 • Faedah Ganti Cuti Rehat (FGCR)
 • Elaun Tamat Perkhidmatan Mobilisasi (ETPM)

 • Faedah Hilang Upaya
 • Faedah Kematian Kepada Orang Tanggungan Anggota Tentera yang meninggal dunia dalam perkhidmatan

2. Permohonan Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM akan diproses dalam tempoh 3 - 6 bulan dari tarikh terima permohonan yang lengkap.


Skim Bantuan Kebajikan dan Pendidikan JHEV ATM :

 • Bantuan Sara Hidup

 • Bantuan Persekolahan

 • Bantuan Kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi ( IPT )

 • Bantuan Peralatan Pesakit

 • Bantuan Bencana Alam