• Laman Utama
  • Tentang Jabatan
  • Info
  • Berita
  • Penganugerahan Darjah Dato' Seri Setia Pahlawan Negeri Kedah Yang Amat Dihormati kepada Panglima Angkatan Tentera

Berita

Penganugerahan Darjah Dato' Seri Setia Pahlawan Negeri Kedah Yang Amat Dihormati kepada Panglima Angkatan Tentera

Tahniah diucapkan kepada Yang Berbahagia Jeneral Tan Sri Dato’ Seri Pahlawan Mohammad bin Ab Rahman Panglima Angkatan Tentera kerana telah dianugerahkan Darjah Kebesaran Bintang & Pingat Darjah Dato’ Seri Setia Pahlawan Negeri Kedah Yang Amat Dihormati (S.S.P.K.).