Tentang Jabatan

Bahagian Khidmat Pengurusan


Cawangan Pengurusan

Seksyen Sumber Manusia

 • Pengisian Perjawatan.
 • Urusan perkhidmatan pegawai dan kakitanga (cuti, kew.8, kenaikan pangkat, tatatertib, persaraan, Sasaran Kerja Tahunan (SKT), Laporan Penilaian Prestasi Tahunan (LNPT), fail peribadi, dll).
 • Pelaksanaan Program Latihan/Kursus.
 • Pelaksanaan HRMIS.
 • Pingat/Anugerah/Darjah Kebesaran.
 • Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC)/ Anugerah Pekerja Contoh.

Seksyen Pentabiran

 • Pengurusan Aset dan Stor.
 • Sewaan dan penyelenggaraan bangunan.
 • Perolehan barangan dan kontrak perkhidmatan.
 • Pengurusan kenderaan, surat-menyurat dan bil-bil berkaitan.
 • Penyelaras dan sokongan logistik bagi mesyuarat utama Jabatan/bengkel/seminar/perhimpunan.

Cawangan Pingat Dan Memorial

 • Penganugerahan Pingat Jasa Malaysia (PJM) kepada Veteran ATM.
 • Perbarisan Hari Kebangsaan.
 • Menyelaras Majlis Berbuka Puasa/Hari Raya YB Menteri Pertahanan dan Penyampaian Sumbangan Perayaan Yayasan Veteran ATM.
 • Pembayaran Elaun Kepada Penerima SP dan PGB.
 • Menguruskan Majlis Memperingati Veteran ATM.
 • Menyelaras surat-surat kepada Ketua Pengarah ATM.
 • Menguruskan Lawatan/Majlis Dialog Ketua Pengarah bersama Veteran.
 • Urusan perkhidmatan dan kursus-kursus kepakaran tentera