Tentang Jabatan

Bahagian Pengurusan Maklumat


Fungsi Utama

 • Pengurusan Infostruktur dan Infrastruktur ICT JHEV ATM.
 • Penasihat ICT dan Keselamatan ICT kepada CIO JHEV ATM.
 • Perancangan dan pelaksanaan Pelan Strategik ICT (PSTM) JHEV ATM.
 • Menguruskan bajet dan peruntukan kewangan ICT JHEV ATM.
 • Perkhidmatan Perundingan ICT JHEV ATM.

Visi

Penyedia penyelesaian ICT dan digital yang komprehensif bagi menyokong transformasi pemodenan penyampaian perkhidmatan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM.

Misi

 • Menyediakan infra dan infostruktur ICT yang selamat dan tersedia bagi menjamin keberkesanan dan ketersediaan penyampaian perkhidmatan.
 • Memberi khidmat nasihat dari segi perancangan, pembangunan, pelaksanaan dan khidmat perundingan projek ICT.
 • Melaksanakan tadbir urus ICT yang cekap dan berkesan.

Unit-unit

Unit Perancangan Strategik Dan Perkhidmatan

 • Perancangan Strategik ICT (PSTM)
 • Tadbir Urus ICT MinDef dan Keurusetiaan.
 • Pengurusan dan Pemantauan Projek.
 • Audit dan Pematuhan (penyelarasan kualiti, pelaksanaan program kualiti dan Amalan terbaik ICT).
 • Perancangan kompetensi dan modal insan (pembangunan kepakaran ICT, Pelan Latihan ICT dan Penyelarasan ICT Training RoadMap).
 • Pengurusan sumber manusia dan pentadbiran pejabat.
 • Pengurusan Kewangan dan Bajet.

Unit Operasi

 • Penyediaan dan pengurusan infrastruktur ICT JHEV.
 • Memastikan penguatkuasaan Dasar Keselamatan ICT dijalankan di JHEV.
 • Pengurusan Emel.
 • Pentadbiran dan pengurusan pusat data.
 • Pengurusan Backup and Recovery dan pemulihan bencana.
 • Pengurusan keselamatan dan pengendalian insiden.
 • Pengurusan keperluan infrastruktur perkakasan dan perisian untuk pengguna.
 • Pengurusan Aset ICT.
 • Pengurusan Desktop Berpusat (AD).
 • Khidmat kepakaran teknikal.

Unit Aplikasi Teras

 • Merancang dan menyelaras pembangunan dan pelaksanaan Aplikasi Teras seperti berikut:
  • Sistem VIBES.
  • Sistem VETIS.
  • Sistem Pemantauan.
  • Sistem Pengurusan Aset.
  • Portal BBN/BHN.
 • Merancang dan memastikan metodologi sistem dan garis panduan pembangunan Aplikasi MinDef.

Unit Pengurusan Data Dan Aplikasi Sokongan

 • Merancang dan menyelaras pembangunan dan pelaksanaan Aplikasi Teras seperti berikut:
  • Laman Web JHEV ATM.
  • Portal Pelaporan Data Veteran ATM.
  • Sistem Penyata Pencen Online.
  • Sistem Semakan Cetakan Kad Veteran ATM.
 • Mengurus dan melaksanakan pemurnian data veteran ATM:
  • Integrasi data.
  • Portal Data Terbuka MAMPU.
  • Statistik.