Tentang Jabatan

Unit Komunikasi Korporat


 • Unit Komunikasi dan Korporat (UKK) ialah salah satu unit yang terdapat dalam JHEV ATM yang bertanggungjawab melakukan perkara berikut:
  • Mengeluarkan kenyataan untuk siaran media dan menghantar Nota Kepada Pengarang sebagai jemputan bagi sesuatu program/majlis yang dianjurkan
  • Penyediaan pelan media seperti advertorial melalui media cetak atau wawancara melalui media elektronik.
  • Membuat liputan dan penyimpanan bergambar atau video bagi setiap aktiviti bagi tujuan rujukan.
  • Mengemaskini maklumat dengan memuatnaik gambar atau video yang dijalankan serta membuat hebahan.
  • Menguruskan dan memantau aduan/pertanyaan terhadap JHEV ATM.
  • Menyelaras penerbitan berkala.